MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH
+387 39 661 675
+387 39 660 165

uredministra@mzrss-zzh.com
Stjepana Radića 1
88340 Grude

Mrtvozornici

Za poslove pregleda, utvrđivanja vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove u Županiji Zapadnohercegovačkoj, imenovani su doktori medicine - mrtvozornici!

Mrtvozornici navedene poslove obavljaju na području grada-općine za koju su imenovani.

MRTVOZORNICI ŠIROKI BRIJEG

1. Božana Ćavar, dr. med.
2. Josip Kvesić, dr. med.
3. Matea Knezović, dr. med.
4. Ružica Slišković, dr. med.

MRTVOZORNICI GRUDE

1. Danijel Prlić, dr. med.
2. Petra Boras, dr. med.
3. Ana Galić, dr. med.
4. Ana Majić, dr. med.
5. Iva Vukoja, dr. med.

MRTVOZORNICI LJUBUŠKI

1. Dražena Kovač, dr. med.
2. Franka Markotić, dr. med.
3. Marin Marković, dr. med.
4. Ivanka Boras, dr. med.

MRTVOZORNICI POSUŠJE

1. Dragan Rezo, dr. med.
2. Ivan Galić, dr. med.
logo6.png
Stjepana Radića 1
88340 Grude

Tel.: +387 39 661 675
Fax: +387 39 661 676
Email: uredministra@mzrss-zzh.com
© Copyright 2024 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

Search