MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH
+387 39 661 675
+387 39 660 165

uredministra@mzrss-zzh.com
Stjepana Radića 1
88340 Grude

Vijesti

ENERGETSKI DODATAK – Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane da je Javni poziv za dodjelu sredstava u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize objavljen na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dana 23.10.2023. godine.

Navedeni Javni poziv može se preuzeti i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke www.mzrss-zzh.com, kao i Prijavni obrazac.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju:

Kategorija 1: Kućanstva u kojima žive osobe korisnici prava na stalnu socijalnu pomoć, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.5.2023. godine, ostvarila pravo na federalni dječji dodatak.

Kategorija 3: Kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član kućanstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4: Kućanstva u kojima su tijekom 2022. godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

 

Navedene kategorije sukladno Javnom pozivu trebaju dostaviti dokumentaciju i to:

a) popunjen Prijavni obrazac koji se može preuzeti s interneta ili popuniti u prostorijama općinskih ili gradskih organa uprave,

b) CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta,

c) Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane općinskog ili gradskog organa uprave,

d) Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).

Prijave se podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta podnositelja prijave u razdoblju od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine.

logo6.png
Stjepana Radića 1
88340 Grude

Tel.: +387 39 661 675
Fax: +387 39 661 676
Email: uredministra@mzrss-zzh.com
© Copyright 2024 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

Search